RESPIRÁTOR ASZORB FFP2 1KS | Vitalmix.sk

Kód produktu : 204975

AKCIA -80%

RESPIRÁTOR ASZORB FFP2 1KS

Kvalitný respirátor ASZORB FFP2 je vhodný ako ochrana proti Covid-19, ktorý sa označuje aj ako koronavírus. Na ochranu dýchania sú v takýchto prípadoch určené respirátory a ochranné pomôcky s typom filtra aspoň FFP2 alebo FFP3.

(dovoz EÚ nie Čína)

Skladom - dodávame do 48 hodín

2,29 € 11,22 €

Popis

Respirátor ASZORB FFP2 je vhodný ako ochrana proti Covid-19, ktorý sa označuje aj ako koronavírus. Na ochranu dýchania sú v takýchto prípadoch určené respirátory a ochranné pomôcky s typom filtra aspoň FFP2 alebo FFP3.

Respirátor s ochranným filtrom FFP2 zachytáva aerosóly, prachové a smogové častice, či peľ. Blokuje až 95% 0,3 mikrometrových častíc. Ochrana normy FFP2 je doporučovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako minimálnym štandardom ochrany.

Trieda ochrany: FFP2
Stupeň filtrácie: ≥ 95%
EN 149:2001+A1:2009
Veľkosť: Univerzálna
Farba: Biela

Správne nasadenie masky

Pred prvým použitím je potrebná dôkladná hygiena rúk pomocou mydla a teplej vody. Po umytí rúk priložte vrchnú časť respirátora k tvári a následne pritlačte na tvár jeho spodnú časť. Keď respirátor dokonale priľne k vašej tvári, upravte elastické popruhy tak, aby ho udržiavali v bezpečnej polohe. Správne nasadená ochranná maska musí tesne doliehať k tvári a má zakrývať ústa, nos aj bradu. Muži by mali byť oholení, nakoľko brada môže spôsobiť netesnosti. Pri snímaní masky sa dotýkajte iba popruhov, nie časti, ktorá filtrovala vzduch.

Na čo netreba zabúdať, aby ste sa ochránili pred koronavírusom?

Že najdôležitejšou ochranou proti koronavírusu je dôkladné umývanie rúk, nechytanie si očí neumytými rukami a vyhýbanie sa chorým ľuďom. Používanie respirátora je doplnkovou ochranou, rovnako ako ochranné okuliare, alebo ochranný odev. 

Z dôvodu ochrany zdravia a z hygienických dôvodov nie je možné tovar vrátiť v 14-dňovej lehote.

BALENIE: 1ks

Zakúpením tohto produktu prehlasujete, že spĺňate podmienky pre zakúpenie tohto produktu a to podľa zákona 69/2020 z.z a spĺňate výnimku podľa §4 ods. 1 ktorý zakazuje predaj tohto produktu inej osobe ako: h) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody, g) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad, f) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky, e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“), d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu8) povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia, c) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy, b) zdravotníckemu pracovníkovi,7) ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,6) ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky, i) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).

Výrobca