Kód produktu : 234013

TOZAX Covid-19 antigen test cassette test na detekciu antigénu (z prednej časti nosa), 1x1 set

Len na profesionálne použitie

Momentálne nedostupné

Strážny pes

Popis

Len na profesionálne použitie. Antigénová testovacia kazeta COVID-19 predstavuje test určený na kvalitatívnu detekciu nukleokapsidového antigénu ku SARS-CoV-2. Test slúži na preskúmanie vzorky výteru z prednej časti nosa.

Kvalitatívny imunotest pracujúci s membránovým prúžkom slúžiacim na zisťovanie nukleokapsidového antigénu SARS-CoV-2 vo vzorke výteru z prednej časti nosa. Pri tomto testovaní je v oblasti testovacieho prúžku pomôcky nanesená imobilizovaná protilátka anti-SARS-CoV-2-N. Po tom, ako bol výter z prednej časti nosa vložený do jamky na vzorku, reaguje s protilátkou anti-SARS-CoV-2-N nanesenou na časticiach, ktoré boli aplikované na testovaciu podložku. Táto zmes chromatograficky migruje po celej dĺžke testovacieho prúžku a reaguje s imobilizovanou protilátkou anti-SARS-CoV-2.

  • Ak vzorka obsahuje nukleokapsidový antigén SARS-CoV-2, v oblasti testovacieho prúžku sa objaví farebná čiarka indikujúca pozitívny výsledok.
  • Ak vzorka neobsahuje nukleokapsidový antigén SARS-CoV-2, v oblasti testovacieho prúžku sa neobjaví farebná čiarka, čo indikuje negatívny výsledok.
  • Ako kontrola správnosti testovacieho postupu sa v kontrolnej oblasti vždy objaví farebná čiarka, ktorá indikuje, že bol pridaný správny objem vzorky a došlo k nasiaknutiu membrány.